Læsevejledning for multihuse.info

Multihuse.info indeholder to hovedelementer.

  • En værktøjskasse for etablering af multihuse
  • Beskrivelse af seks vellykkede eksempler på multihuse i Danmark

Beskrivelserne af de seks eksempler på multihuse bygger på intensive videointerviews med ildsjælene bag etablering og drift af multihusene. I disse eksempler gives der detaljerede beskrivelser af de mange problemstillinger man som ildsjæl bliver udsat for og skal tage højde for ved etablering af et multihus.

Værktøjskassen er et sammendrag af erfaringerne fra de seks multihuse.

Adgang til værktøjskassen og de seks eksempler på multihuse findes i øverste menulinje. Indholdsfortegnelsen for det enkelte menupunkt fremgår af fall downmenuer

Ved at klikke på links ved billederne af de seks multihuse nedenfor på denne side opnåes direkte adgang til de seks multihuses hjemmeside. Bemærk at man herved går væk fra www.multihuse.info.

Værktøjskasse til etablering af multihuse

Hvad er et multihus?

På denne hjemmeside er et multihus defineret som et moderne forsamlingshus i mindre bysamfund, hvor foreninger, institutioner, erhvervsliv og aktive borgere samles om en lang række idrætslige, undervisningsmæssige, kulturelle og sociale aktiviteter.

Baggrund for www.Multihuse.info

Denne publikation www.Multihuse.info er tænkt som inspiration til mindre bysamfund til at igangsætte arbejdet med etablering af et multihus.

Publikationen www.Multihuse.info giver en bredspektret indsigt i de mange problemstillinger, man møder, når man skal planlægge, etablere, organisere og drive et multihus – hvert lokalsamfund må finde sine egne veje, afhængig af lokale frivillige kræfter og økonomisk formåen.

Publikationen www.Multihuse.info består af to dele:

  • Værktøjskasse med anbefalinger til planlægning, organisering og etablering af multihuse i landsbyer og mindre bysamfund.
  • Beskrivelse af seks vellykkede multihuse i seks landsbyer i Danmark.

De seks multihuse er valgt ud blandt mange gode eksempler i Danmark på, at borgerne i landsbyerne mange steder arbejder med at etablere multihuse for at styrke deres landsby. De seks multihuse er valgt for at give forskellige modeller til inspiration.

I en lang række videointerviews i beskrivelse af seks vellykkede eksempler på multihus fortæller ildsjæle bag multihusene deres personlige beretninger om arbejdet med at etablere et multihus.

WWW.Multihuse.info er finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Landdistriktspuljen og udført af Mogens Knudsen www.Nærdemokrati.dk. Interviewene med ildsjælene er foretaget i 2013-2014.

www.Multihus.info udgives kun elektronisk på internettet.

Er multihuse sidste udkald for landsbyerne?

Multihus, aktivitetshus, kultur- og foreningshus – kært barn har mange navne – det er det moderne forsamlingshus, som rummer en bred buket af sociale, kulturelle og idrætsmæssige aktiviteter – den gamle idé om forsamlingshuse får en udvidet betydning og rolle i lokalsamfundene i dag. I multihuset kan borgerne mødes samtidig på tværs af aldre, foreninger og interesser. Herved opstår der et bedre kendskab til hinanden og et styrket samarbejde, som kan være med til støtte de små bysamfund i deres udvikling.

Multihusene ser ud til at være svaret på nedlukninger af skoler og truede forsamlingshuse ude i de mindre bysamfund – de sidste aktivitetssteder i bysamfundet. Med reducerede budgetter hos kommunerne, må borgerne nok selv tage initiativ, hvis de vil sikre, at der fortsat er et samlingssted, et aktivitetshus, der kan danne rammen om det sociale og kulturelle liv i byen. Den dag alt er lukket, falder huspriserne, og udviklingen i bysamfundet går kun en vej – det ved borgerne og erfaringen er at mange gerne vil yde frivilligt arbejdskraft for at sikre et aktivitetssted.

Der er allerede mange steder velfungerende multihuse. De fleste steder bliver multihusene bygget på borgerinitiativ. Det bliver til en teambuilding – øvelse for hele lokalsamfundet, hvor en stor del af borgerne er involveret enten med frivillig arbejdskraft eller med økonomisk bidrag. At få etableret et multihus med frivillig arbejdskraft løfter et bysamfund – bysamfundets kollektive selvtillid vokser og sammenholdet styrkes mellem foreninger og borgerne.