Multihuset Læborg

Multihuset Læborg

Multihuset Læborg

Multihuset… et hus for alle!

Uddrag fra Multihus Læborgs hjemmeside

laerebog

Grundtanken bag Multihuset var, at det skulle være et hus for alle! Et fleksibelt hus, der kan rumme de aktiviteter, som vi i dag tilbyder og gerne vil kunne tilbyde.
Et værested for alle aldersgrupper. Et hus med liv i – med mange forskellige aktiviteter. Et hus, det skal være rart at være i – alle skal føle sig velkomne. Vi skal passe på det, vi skal bruge det.
Nu bliver huset brugt, praktisk talt alle døgnets “vågne” timer af friskolen i dagtimerne og af de frivillige foreninger efter fyraften.
Det er fantastisk så godt “Læborgerne” har taget imod huset og taget det til sig… Når man møder aktive i Multihuset og spørger, hvad de synes om det, er svaret: “Det er dejligt vi har vores eget hus, hvor vi kan dyrke et aktivt fritidsliv i nogle fantastiske rammer”.
Selv om aftenen skinner lyset ud af vinduerne og vidner om et højt aktivitetsniveau. Huset er så sandelig blevet det fyrtårn for Læborg, som var ønsket!

Formålet med at bygge Multihus Læborg

 • Skabe et samlingspunkt for Læborg Sogn
 • Sikre alle aldersgrupper og interessegrupper i sognet et sted for samling og aktivitet
 • Skabe optimale muligheder for motion og sundhed for alle aldersgrupper på egne præmisser
 • Høste synergieffekt når vore forskellige interesseområder, foreninger og mennesker i alle aldre samles under et tag
 • Videreudvikle Læborg Sogn som et godt sted at bo og leve via et endnu stærkere netværk mellem de forskellige foreninger, skolen og kirken
 • Sikre at vi får et hus, der kan rumme mange slags aktiviteter, også dem vi ikke har “opfundet” endnu
 • Synliggørelse af Læborg Sogn som et stærkt aktiv i Vejen Kommune, der rummer natur, kultur og et aktivt sammenhold

(Kilde: uddrag fra www.laeborg.dk)

Forventninger til Multihus Læborg – vores hus:

 • Et fleksibelt hus, der kan rumme de aktiviteter, som vi i dag tilbyder og gerne vil kunne tilbyde
 • Et værested for alle aldersgrupper
 • Et hus med liv i – med mange forskellige aktiviteter
 • Et hus, der kan rumme de behov, som fremtidens “Læborgere” vil have, behov som vi endnu ikke har fantasi til at forestille os
 • Et hus, det skal være rart at være i – alle skal føle sig velkomne
 • Et hus, der er vores – vi skal bygge det, vi skal vedligeholde det, vi skal passe på det, vi skal bruge det.
 • Det skal skabe fællesskab
 • Et hus, der skal være mulighedernes hus

(Kilde: Uddrag fra www.laeborg.dk)