Forenings- og Kulturhus Lunden

Kort om Forenings- og Kulturhus Lunden

Vester Hjermitslev, med sine 700 indbyggere, åbnede i 2004 forenings- og kulturhus Lunden efter 10 års planlægning, projektudvikling og byggeri.

Lunden er ramme for fysiske aktiviteter i den lokale folkeskole (skolen blev lukket juni 2014) og børnehave/dagpleje, foreningsaktiviteter (særlig Vester Hjermitslev Boldklub), en selvorganiseret ungdomsklub. Herudover er der en række sociale og kulturelle arrangementer – hvoraf det meste arrangeres via Boldklubben, der er omdrejningspunkt for de fleste aktiviteter i Vester Hjermitslev.

Boldklubben hjælper grupper eller enkeltborgere, hvis de ønsker at gennemføre en aktivitet i Lunden og hjælper med at skaffe økonomisk tilskud fra kommunen.

For at ikke at konkurrere med den lokale kro og forsamlingshuse i nabobyerne holdes der ikke private fester i Lunden. Lunden er åben for private initiativer til aktiviteter, hvis den ikke er optaget af faste arrangementer. Ved familiebesøg kan man gå en tur ned og lege i hallen.

Der har været en god dialog med Lokale – og Anlægsfonden (LOA) om en plan for Lunden. Byggeriet er derfor præget af nytænkning omkring flexibilitet og transparens mellem de forskellige lokaler og stor vægt på depotrum. Det giver lokalerne en lethed og indbydende form. Lundens bestyrelse har oplevet LOA som en værdifuld samarbejdspart.

Lunden er en selvejende institution med opbakning fra alle institutioner og foreninger.

Vester Hjermitslev Skole, Vester Hjermitslev Borgerforeningen og Vester Hjermitslev Boldklub har hver et fast medlem i den syv mands store bestyrelse. Fire bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige generalforsamling for Lundens medlemmer.

Den samlede byggesum var ca. seks mill. kr,. Lunden fik samlet 5,6 mill. kr. i støtte fra LOA, EU og kommunen. Lunden var gældfri i 2014 efter 10 års drift.

Lunden er bygget hovedsageligt med frivillig arbejdskraft. Ca. 100 borgere, såvel faglærte som ufaglærte har ydet mange timers frivillig arbejdskraft. Et særligt olle-kollehold af ældre pensionerede borgere har ydet en stor indsats. Lokale håndværkere deltog i et vist omfang i byggeriet og har efter byggeriet dannet en pedelgruppe, som uhonoreret står for løbende drift og vedligeholdelse af Lunden.

Den store inddragelse af borgerne ved byggeriet har bevirket, at der er stor opbakning og ansvarlighed omkring Lunden. Særligt bemærker Boldklubbens formand, at der i de første ti års drift ikke har været hærværk på nogen måde.

Ildsjæle og ildslukkere

For at gennemføre et projekt som Lunden er der behov for en gruppe ildsjæle, der har det store overblik til at bære projektet igennem. Det kræver meget store ressourcer. Personer der er negativt indstillede over for projektet kan smitte ud til andre i lokalsamfundet og risikere at true projektet og tappe ildsjælene for kræfter. I Vester Hjermitslev var arbejdsgruppen for Lunden derfor rundt ved husstandene for at forklare dem ideen og fordelene ved et kulturhus. Nogle borgere mente ikke, at de havde behov for et kulturhus, men havde ikke tænkt på, at et aktivt kulturhus måske kunne forhindre, at huspriserne vil falde yderligere.

Kontakt til Lunden

Klik her for direkte adgang til Lundens hjemmeside

Kontaktperson

Kirsten Birke Lund, bestyrelsesmedlem i Lunden, tlf. 98887888 birke.lund@mail.dk

Se videointerview: ildsjæle og ildslukkere