Multihuset Plexus

Fakta om Multihuset Plexus

I dette afsnit gives en stikordsoversigt over fysisk, organisatoriske og økonomiske forhold i Plexus.

Bygninger

 • Børnehave
 • Fritidshjem
 • Idrætshal
 • Multirum
 • Seks store omklædningsrum
 • Et motionscenter med nye motionsrekvisitter
 • En kiosk med basale dagligvarer (åben hverdage kl. 15-18)
 • En café
 • TV/opholdsstue
 • Et multirum
 • Tre topmoderne fleksible kultur- og konferencesale, som kan slåes sammen (plads til 300 konferencedeltager)
 • Storkøkken, der servicerer arrangementer i Plexus og har dinner transportable
 • Planer om etablering af hytter til overnatning.

Aktiviteter

 • Idræt og fittness for alle generationer
 • Børnehave
 • Fritidshjem
 • Årlig julebal
 • Lokal revy
 • Foredrag
 • Musikarrangementer
 • Møder i lokale foreninger
 • Erhvervslivet holder konferencer, firmafester m.v.

Anlægsøkonomi 24 mill. kr.

 • Mindre beløb til etablering af handicaptoiletter fra Holstebro Kommune
 • Lokale og anlægsfonden 4,5 mill. kr.
 • Kreditforeningslån 18 mill. kr.

Driftsøkonomi

 • Et årligt overskud ca. 50.000 kr. P.g.a. uventet udvikling på finansmarkedet er Plexus nu belastet af dyre lån.
 • Momsregistreret
 • Årlig driftstilskud fra kommune via lokaletilskud
 • Indtægter fra arrangementer, konferencer m.v.

Jura

 • Selvejende institution med selvsupplerende forretningsudvalg i stedet for en valgt bestyrelse
 • Selvsupplerende forretningsudvalg der skal sikre høj faglig kompetence inden for økonomi, jura, personaleledelse m.v.
 • Et repræsentantskab med forenings – og institutionsrepræsentanter

Organisering af drift og aktiviteter

 • Plexus’ Venner – organiserer frivilligt arbejde i samarbejde med centerledelse og køkkenchef
 • En centerleder i tæt samarbejde med forretningsudvalget
 • En køkkenchef og fem fastansatte driver storkøkken