Forenings- og Kulturhus Lunden

Fakta om Forenings- og kulturhus Lunden i Vester Hjermitslev

Bygningen

 • Planlægning blev påbegyndt i 1999 – Lunden blev indviet i 2004
 • En multihal
 • Scenefunktion i multihallen
 • Stort møde/konferencelokale
 • Stor foyer
 • Legehjørne med klatrevæg (bouldervæg)
 • Anretterkøkken
 • Café og teaterscene
 • Ungdomsklub
 • Kontor for Vester Hjermitslevs foreninger
 • Omklædningsrum
 • Stort udendørs rekreativ område – boldbaner og parkområde med sø og shelters

Aktiviteter

 • Den daglige drift varetages af en deltidsansat servicemedarbejder i samarbejde med Lundens bestyrelse og foreningsrepræsentanter
 • Fysisk aktivitet for skolen/SFO/børnehaven/dagplejen og Boldklubben
 • Små konferencer (f.eks. DGI – lederuddannelse)
 • Dilettantteater
 • Musikarrangementer
 • Catwalk
 • Diverse foreningsarrangementer
 • Øvrige – der er åbent for stort set alle arrangementer og aktiviteter af fysisk, social og kulturel karakter

Økonomi ved etablering

 • Samlet etableringsomkostning ca. seks mill. Kr.
 • Kommunen: 950.000 kr.
 • Erhvervssponsorater: ikke opgivet
 • Fonde: LOA 950.000 kr., EU Artikel 33-midler 3,7 mill kr., Landdistriktspuljen 100.000 kr.
 • Et stort antal frivillige timer.

Driftsøkonomi

Lunden har en god balance i økonomien

 • Årlige driftsomkostninger ca. 500.000 kr
 • Fast tilskud fra Hjørring kommune for kommunal benyttelse af Lunden
 • Lokalelejeindtægt fra Vester Hjermitslev Boldklub (kommunal lokalestøtte)
 • Indtægter fra arrangementer
 • Passiv medlemskab ca. 5.000 kr årligt
 • Driften varetages i et samarbejde mellem Lundens bestyrelse og en gruppe frivillige håndværker, som blev etableret efter færdiggørelse af byggeriet. Der er kun udgifter til materialer.

Jura

 • Selvejende institution stiftet i 2001 af et forretningsudvalg, som blev nedsat på et borgermøde i 2000 med støtte fra Vester Hjermitslevs foreninger og institutioner. Bestyrelsen har syv medlemmer, hvoraf skolen, Boldklubben og Borgerforeningen har hvert et fast medlem. De øvrige fire vælges på den årlige generalforsamling.