Bedsted og omegns Aktivitetshus - BooA

Bedsted og omegns Aktivitetshus - BooA

Fakta om BooA – Bedsted og Omegns Aktivitetshus

Bygningen

 • Ombygget plejehjem
 • Etableringsperiode ti år – planlægning og etablering
 • To sale og møde- og undervisningslokaler til i alt 180 personer
 • Scene og backstage
 • Stort anretterkøkken med stor maskinpark og køle/fryseanlæg
 • Snedkerværksted
 • Genbrugsbutik
 • Parkering til 100 biler
 • 5000 m2 grønne arealer

Aktiviteter

 • Pensionistforening
 • Jernbanemodelforening
 • Undervisning i dans, edb, engelsk m.v.
 • Mødested på kreative værksteder
 • Genbrugsbutik
 • Forskellige kulturelle arrangementer kunstudstillinger, musik m.v.
 • Billard

BooA’s bestyrelse hjælper borgerne igang med aktiviteter, der kan rummes af vedtægterne

Økonomi

 • Momsregistreret
 • Plejehjem blev, via opkøb fra Borger- og Håndværkerforeningen, overdraget til t tildrageteningenger- og He. ødet d. 25. august)erefter forhører d. 23. september.så vi er gensidigt orienterede om de to prBooA for en krone fra Thisted Kommune med sikkerhed for at bygningen ikke sælges til tredje mand
 • Investeringer i renovering og ombygning fem mill. kr. sponseret fra fonde og kommunen. Bortset fra et mindre lån er BooA gældfrit
 • 5000 frivillige timer ved etablering af BooA
 • Indtægter i BooA er baseret på lokaleleje fra foreninger (primært pensionistforeningen Hopla), der modtager kommunalt tilskud

Jura

 • En selvejende institution BooA med årlig valg af bestyrelse på generalforsamling
 • Fem bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 4 vælges på generalforsamlingen og Bedsted Håndværker- og Borgerforening har fast det 5. medlem i bestyrelsen
 • Kun medlemmer af Bedsted Håndværker- og Borgerforening har stemmeret på generalforsamlingen

Organisering af drift og aktiviteter

 • Den selvejende institution BooA er en driftsorganisation, der udlejer lokaler til foreninger og andre borgergrupper
 • En gruppe af frivillige står for løbende vedligehold
 • BooA´s bestyrelse understøtter borgergrupper og foreninger der ønsker at igangsætte aktiviteter
 • Samarbejde mellem BooA og pensionistforeningen Hopla, som udgør langt den største del af aktiviteterne
 • En fast kommunal halvtids aktivitetsmedarbejder står for koordinering i Hopla
 • Der tilknyttes et pensionistægtepar til BooA, som skal stå for den daglige drift, udlejning , rengøring mv.