Værktøjskasse for etablering af multihuse

Værktøjskasse for etablering af multihuse

Træk på lokal ekspertise

Baggrund for værktøjskassen

Denne værktøjskasse giver anbefalinger og beskrivelser af, hvordan arbejdsprocessen kan være ved etablering og driften af et multihus.

Værktøjskassen er et sammendrag af erfaringer fra seks vellykkede multihuse i Danmark, som er udvalgt af hensyn til at give et bredspektret indblik i den arbejdsproces det er at etablere og drive et multihus.

De seks udvalgte multihuse er således meget forskellige i såvel form, indhold, organisering, jura og økonomi. De udgør hver for sig en unik og forskellig måde at etablere et multihus på. Der er således ikke nogen fast skabelon for etablering af et multihus – de seks eksempler viser, at der er mange veje, som alle kan føre til at skabe gode rammer for en landsbyes idrætslige, social og kulturelle aktiviteter og dermed bæredygtighed.

Detaljeret beskrivelse af de seks multihuse findes på hovedmenuen på denne hjemmeside.