Kultur- og aktivitetshus Alken Mejeri

Kultur- og aktivitetshus Alken Mejeri

Aktiviteter

Alken Borger- og Aktivitetsforening står for, eller støtter op om, en stor del af de sociale og kulturelle aktiviteter i Alken.

Borgerforeningen- og Aktivitetsforeningen arrangerer bl.a. fællesspisning, fastelavnsfester, juletræsfest, forskellige musikarrangementer, det årlige julejazz, forskellige dansekurser. Desuden er der bordtennis, billard, bordfodbold, bibliotek baseret på borgernes egne bøger, øvelokale for bands og værksted.

Der er et nært samarbejde mellem driftsorganisationen Alken Mejeri og Alken Borger- og Aktivitetsforeningen. Opdeling i to foreninger er valgt dels fordi det giver optimale tilskudsmuligheder, og dels fordi der opstår en positiv udviklende dynamik ved, at de to foreninger er samarbejdspartnere. Ind imellem er der modsatrettede interesser mellem de to organisationer, som så må drøftes. Det er med til at sikre en sund udvikling.

Borger- og Aktivitetsforeningens husleje for aktiviteter i Mejeriet udgør en væsentlig del af Alken Mejeris indtægter og dermed grundlaget for driften.

Se videointerview om Alken Borger – og Aktivitetsforening

Borger- og Aktivitetsforeningen som facilitator

Borger – og Aktivitetsforeningen assisterer grupper af borgere eller enkeltpersoner der ønsker at igangsætte aktiviteter på Alken Mejeri eller omkring Alkens udvikling.

Borgerforeningen stiller underskudsgaranti for arrangørerne inden for rimelighed og hjælper med at ansøge om tilskud fra kommunen og spiritusbevilling. Endelig sikrer Borger- og aktivitetsforeningen, at der ikke afholdes ulovlige arrangementer.

Arbejdsdag på Alken Mejeri.

Arbejdsdag på Alken Mejeri.

Se videointerview om Borger – og Aktivitetsforeningen som facilitator

Byens åbne dagligstue med tillid under ansvar

Mejeriet fungerer som et nøglehus, dvs. at det er aflåst, men alle medlemmer af Alken Mejeri kan få en nøgle og bruge huset frit til aktiviteter. Det skal dog ske efter aftale med bestyrelsen og under hensyn til praktiske forhold, f.eks. en dyr opvarmning af lokalerne. Langt de fleste borgere i Alken er medlem.

Har man f.eks.familien med børn på besøg, og det er lidt for trangt derhjemme, kan man få en nøgle og gå ned på Mejeriet og spille bordtennis, bordfodbold eller lignende.

I dagtimerne bliver mejeriet sjældent brugt bl.a. p.g.a. varmeudgifter, men når den borgerdrevne købmand har åben, kan borgerne komme ind og få en kop kaffe i butikkens caféhjørne, hvor der ofte er tændt op i brændeovnen.

Der bygges på tillid frem for kontrol, og der stoles på, at folk der kommer på Mejeriet behandler det ordentligt. Mejeribestyrelsens holdning er, at den foretrækker ”lidt snavs på gulvet” frem for kontrol og stramme regler. Det betegnes som tillid under ansvar.

Der kommer som reglen en tilbagemelding til bestyrelsen, hvis noget er blevet ødelagt eller hvis der på anden måde er behov for at stramme op overfor en bruger. Noget kan blive ødelagt ved et uheld, men hærværk forekommer ikke på Mejeriet. Der udvises generelt en stor ansvarlighed hos brugerne af Mejeriet.

Bibliotek på Alken Mejeri med borgernes egne bøger

Bibliotek på Alken Mejeri med borgernes egne bøger

Se videointerview: Om Byens åbne dagligstue

Se videointerview: Om daglig brug af mejeriet

Fællesspisning

Alken Mejeri danner månedligt rammen om fællesspisning for alle borgere i Alken, hvilket er med til at skabe et godt sammenhold:

  • 40 kr. for deltagelse i fællesspisning
  • Maden laves af frivillige
  • 60-100 personer deltager, ca. 35 % af byens befolkning

Alle aktiviteter i Alken Mejeri bygger på frivillighed, herunder også fællesspisning. Der er et velfungerende produktionskøkken i Mejeriet. Ved fællesspisning sendes en seddel rundt, hvor man kan skrive sig på til at deltage i madlavningen på en af de kommende fællesspisninger. Hvis det kniber med tilmeldinger til at lave mad på en af de månedlige fællesspisninger, bliver det aflyst. Der er nogle faste grupper, der står for fællesspisning, f.eks. en fiskegruppe, en lammegruppe og en svampegruppe, som hver står for en årlig fællesspisning.

Madlavning til fællesspisning på Alken Mejeri.

Madlavning til fællesspisning på Alken Mejeri.

Se videointerview: Om fællesspisning