Værktøjskasse for etablering af multihuse

Værktøjskasse for etablering af multihuse

Træk på lokal ekspertise

Aktiviteter for landsbyen og multihuset

Procedure for kalenderkoordinering for hele byen og alle foreninger

For at styrke samarbejdet omkring et kommende multihus og aktiviteter i øvrigt i en landsby, kan det være hensigtsmæssigt med en systematisk kalenderkoordinering i slutningen af foråret for den kommende sæson. Denne koordinering snakker mange landsbyer om, men de færreste får det gennemført systematisk. For at fastholde disciplinen om at få gennemført kalenderkoordinering, er der behov for nogle klare procedurer, deadlines og fælles koordineringsmøder for foreningerne, institutioner m.v. Da mange aktiviteter i en landsby vil komme til at foregå i Multihuset, er det naturligt at multihuset tager initiativ til kalenderkoordinering.

En aktivitetsgruppe kan give rammer for borgernes aktiviteter

For at give borgerne let adgang til at igangsættte aktiviteter i multihuset, kan der etableres et aktivitetsudvalg, som sørger for de fysiske, organisatoriske og økonomiske rammer for aktiviteterne.

Aktivitetsudvalget kan f.eks. sørge for:

  • Spiritusbevilling
  • Fødevarehygiejne
  • Brandtilsyn
  • Indholdsmæssig og tidsmæssig koordinering af arrangementer/fælles kalenderkoordinering
  • Sikre at der ikke afholdes ulovlige arrangementer
  • Underskudsgaranti
  • Varmestyring
  • Nøglesystem
  • Instruktion til brugerne
  • Styring af rengøring

Aktivitetsgruppen kan også selv tage initiativ til arrangementer. I Kultur – og foreningshus Lunden i Vester Hjermitslev er det Boldklubben, der står for al sponsorindsamling og koordinering af aktiviteter i byen. Herved sikres, at arrangementer ikke lægges uhensigtsmæssigt tæt på hinanden. Kun arrangementer der kører gennem boldklubben kan være i Multihuset. Herved opnåes optimale lokaletilskud fra kommunen.

Adskillelse af drift og aktiviteter kan være en fordel

Ved igangsætning af aktiviteter er det vigtigt at have en gensidig forståelse for de driftsmæssige betingelser i forhold til de ønskede aktiviteter. En organisatorisk adskillelse mellem en driftsorganisation og de der varetager igangsætning af aktiviteter kan indebære visse fordele.

I multihuset Alken Mejeri har man positive erfaringer med at skille drift og aktiviteter ad. En driftsorganisation står udelukkende for driften af bygningerne, medens en borgerforening står for at arrangere aktiviteter.

De to organisationer bliver skarpere overfor hinanden og stiller krav til hinanden. På den måde optimeres driften og aktiviteterne indbyrdes. Et eksempel kunne være borgerforeningens ønske om en aktivitet på et tidspunkt, der ville kræve ekstraordinært megen dyr opvarmning i forhold til, hvis man kunne placere et arrangement en anden aften, hvor der er andre aktiviteter lige før eller efter, og der derfor er varmet op.