Multihuset Læborg

Multihuset Læborg

Multihuset Læborg

Aktiviteter

Aktiviteter i multihuset

Ved etablering af multihuset blev der arbejdet tæt sammen med Vejen Friskole (nabo til multihuset) og forsamlingshuset om rollefordeling. Det er vigtigt, at der ikke opstår konkurrence mellem de tre steder og der bliver en optimal udnyttelse af faciliteterne på tværs af de tre steder.

Multihuset danner rammerne om følgende:

  • Idrætslige aktiviteter
  • Kulturelle aktiviteter
  • Private aktiviteter – dog henvises fester til Læborg Forsamlingshus
  • Samarbejde med andre idrætshaller/aktivitetscentre om udstyr og faciliteter
  • Booket 75 % af tiden – private kan bruge de ledige timer til aktiviteter

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget under den selvejende institution Multihuset Læborg består af to bestyrelsesmedlemmer fra Multihus Læborg og fem interesserede personer i lokalområdet. Der holdes møde fire gange årligt for løbende planlægning af arrangementer.

Udvalget står for aktiviteter i Multihuset, der ligger ud over de faste aktiviteter. Der er fokus på, at gennemføre arrangementer, som kan give penge til Multihusets drift og vedligehold, f.eks. modeopvisning eller musikarrangementer.

Aktivitetsudvalget begrænser sig til to til fire arrangementer årligt for ikke at konkurrere med andre foreninger om det begrænsede publikum til arrangementer i Læborg.

For at undgå at arrangementer i Læborg kommer til at konkurrere med hinanden, koordinerer Læborg Lokalråd så vidt muligt arrangementsplanlægning mellem de forskellige organisationer i Læborg og udgiver årligt en kalender med arrangementer. Multihuset deltager i et årligt møde for foreninger arrangeret af Lokalrådet.

Skolen og idrætsforeningen optager 75 % af tiden med fysisk aktivitet

Multihuset Læborg er placeret som nabo til Vejen Friskole, forsamlingshuset og en børnehave, hvor der er et godt samarbejde.