Bedsted og omegns Aktivitetshus - BooA

Bedsted og omegns Aktivitetshus - BooA

Aktiviteter

BooA er ramme om en lang række aktiviteter, særligt målrettet mod den lidt ældre generation:

 • Pensionistforeningen Hopla
 • Jernbanemodelforening
 • Undervisning i dans, edb, engelsk m.v.
 • Kreative værksteder
 • Genbrugsbutik
 • Forskellige kulturelle arrangementer: kunstudstillinger, musik m.v.
 • Madlavning
 • Billard

Der er stor interesse for at starte aktiviteter i BooA. Nuværende brugere kan gå til BooAs bestyrelse med forslag til aktiviteter. Begrænsningen for aktiviteter har primært været, om der var ledige lokaler på de ønskede tidspunkter. Så vidt muligt gives der plads til aktiviteter. I et enkelt tilfælde, hvor der var ønske om en bane med støjende benzinmotordrevne modelbiler på udearealet ved BooA, valgte bestyrelsen ikke at give tilladelse.

Selv efter at ombygningen er afsluttet og selv om der er mange aktiviteter i dag, oplever bestyrelsen, at den ikke kan læne sig tilbage og sige ”det var det ” . Det er fortsat nødvendigt at videreudvikle og have nye visioner for, hvad man vil med BooA. Hvis der ikke hele tiden tænkes i udvikling, vil BooA dø.

Se videointerview: Organisering af BooA

Pensionistforeningen Hopla i BooA

Pensionistklubben Hopla i Bedsted er med sine 450 medlemmer den mest aktive organisation i BooA. Thisted kommune er meget positivt indstillet overfor at betale til Hoplas aktiviteter. Med gennemsnitlig 80 besøgende i BooA hver dag, primært Hopla-medlemmer, og en halvtidsansat kommunal aktivitetsmedarbejder, danner Hopla et væsentlig økonomisk grundlag for BooA


Se videointerview: Pensionister i BooA

Resultatet har overgået forventningerne til BooA

Resultatet af etablering af BooA har overgået initiativtagernes forventningerne. Oprindelig var det kun meningen, at pensionistforeningen Hopla skulle være i huset. Der var forventninger om, at der skulle være en lille hal, man kunne låne en gang i mellem, men udviklingen har haft en positiv sneboldeffekt, der har rullet sig større og større. Ingen havde for 5-7 år siden drømt om, at BooA skulle udvikle sig til det, det er i dag med de mange aktiviteter.


Se videointerview: Resultatet har overgået forventningerne til BooA

Fremtiden – mange nye ideer vil blomstre

BooA giver nogle gode rammer for byens aktiviteter og besøgende i BooA udtrykker altid stor begejstring for huset.

Selv om BooA fungerer godt med et stort antal brugere hver dag, mener bestyrelsen, at det er nødvendigt til stadighed at udvikle nye ideer og initiativer. Aktiviteterne kommer ikke af sig selv. Der er behov for, at bestyrelsen og brugerne er meget udfarende for at få skabt en tradition for at bruge BooA.

Bestyrelsen er meget åbne for nye ideer, så alle ønsker til aktiviteter bliver behandlet seriøst. Kan bestyrelsen se bare det mindste potentiale i et aktivitetsforslag, prøver den at hjælpe forslagsstillerne til at komme igang med aktiviteten.

Der er mange projektideer, som giver liv i huset og omtale i pressen. Der har været en stadig udvikling og om fem år vil BooA nok se helt anderledes ud. Visionen er at blive kulturcenter for den sydlige del af Thisted Kommune. Nogle af de projekter bestyrelsen har drøftet er:

 • Shelters og pitstop
 • Udendørs scene
 • Kræmmermarked
 • Bankospil
 • Halvtidspedel
 • Elbiludlejning